تبلیغات
:: امر به معروف و نهی از منکر - اثبات وجود معاد 3 ::

   آرشیو

   لینكدونی

   جستجو  در وبلاگ

برای جستجو در این صفحه کلمه ی مورد نظر را در کارد زیر وارد کنید.


   نظر سنجی

   لینك دوستان

براى اثبات هر وجود و موجودى سه شرط و مرحله لازم است :
الف: امكان شدن .  ب: دلائل وقوع .  ج: نبود مانع .

 

دلیل سوم معاد: ایمان به معاد، دفع ضرر احتمالى  
در گفتگوهایى كه میان رهبران
معصوم ما با مخالفان خود صورت گرفته است روش جالبى به چشم مى خورد كه ما آن را فشرده در اینجا با عنوان دفع ضرر احتمالى بیان مى كنیم :
در زندگى روزمرّه، به خبرهایى بر مى خوریم كه حاصل پیام مهم و هشدارهایى است ، برخورد ما با اینگونه گفته ها تفاوت دارد؛ یعنى هر چه احتمال ضرر یا منفعت بیشتر و یا نوع خطر مهم تر باشد، عكس العمل ما جدّى تر است. مثلاً اگر در معامله اى 90 درصد احتمال سود داده شود، لیكن مقدار سود 5 درصد باشد، در این صورت گرچه سود كم است، ولى چون اصل آن تقریباً قطعى است، مردم اقدام نموده و وارد معامله مى شوند.
اگر احتمال سود به جاى 90 درصد، 70 درصد شد، ولى مقدار سود 30درصد باشد باز هم مردم اقدام مى نمایند. زیرا گرچه احتمال سود كم شد ولى مقدار سود زیاد است و اگر احتمال سود بردن 40 درصد شد، امّا سود حاصل از آن خیلى زیاد مثلا 70 درصد است، باز هم اقدام مى نمایند.
و حتّى اگر احتمال سود بردن احتمال بسیار ضعیف و كم رنگى شد، لیكن بر فرض موفقیّت سود بسیار خواهد بود، در اینجا نیز مردم اقدام مى نمایند كه ما نمونه آنرا در مسابقات میلیونى مشاهده مى كنیم كه در میان میلون ها شماره وبرگه فروخته شده یكى دو شماره بیشتر برنده ندارد و احتمال سود بردن و برنده شدن یك چند میلیونیم است، امّا چون مبلغ جایزه یك ماشین یا یك دستگاه ساختمان است، مردم باز براى همان احتمال بسیار ضعیف اقدام مى كنند. زیرا بر فرض برنده شدن، مبلغ ججایزه خیلى زیاد است. از این روش مى فهمیم كه هر چه هم احتمال ضعیف وكم باشد، ولى اگر مبلغ بالا باشد همین ارزش بیشتر، جبران ضعف احتمال را مى نماید.
حالا ما از گفتار این همه پیامبران و امامان و اولیاى خدا كه مردم را از زنده شدن بعد از مرگ و حساب دقیق الهى و دوزخ و بهشت خبر داده اند آنهم دوزخى كه قهر خدا و بهشتى كه از لطف بى نهایت الهى سرچشمه مى گیرد، چند درصد احتمال مى دهیم؟ (البتّه ما كه با برهان هاى قوى یقین داریم، ولى بناست با افراد بى تفاوت و بى دین سخن بگوییم) در اینجا حتّى اگر یك درصد یا یك در هزار و یا یك درچند هزار هم احتمال بدهیم باید اقدام نماییم، زیرا گر چه احتمال ضعیف است، امّا دوزخ ابدى و قهر خدا بزرگ است و بهشت، جاودانه و جوار رحمت خداوند بسیار ارزشمند است. بنابراین كارى به احتمال قوى یا ضعیف نداریم، امّا چون سود و زیانش خیلى مهم است باید توجّه كنیم .
گاهى كودكى خبر از وجود زنبور در جایى را مى دهد و گاهى خبر از مار و افعى، گاهى خبر از افتادن از یك پله مى دهد و گاهى خبر از غرق شدن در دریا، گاهى مى گوید صد تومان پیدا نموده ام و گاهى مى گوید میلیون ها تومان و یا كیسه اى از طلا وجواهرات، در این موارد توجه ما به گوینده نیست كه كودك است یا بزرگ، براى ما یقین پیدا مى شود یا احتمال، بلكه در اینجا توجه ما به ارزشها است: كیسه طلا، مار و افعى ، غرق در دریا و امثال اینها و همین ارزشها براى ما رمز حركت مى شود، گرچه كلام از گوینده اى قوى هم صادر نشده باشد. (بار دیگر از مقام اولیاى خدا معذرت مى خواهم كه گفتار آن بزرگواران را باگفتار یك كودك مقایسه كردم ، زیرا هدفم سخن گفتن با بى دینان است)
كوتاه سخن آنكه: هر گاه انسان بخاطر سود یا ضررى كه خبر آنرا از كودكى خردسال شنیده عكس العمل نشان مى دهد، چرا درباره این همه فریاد اولیاى دین كه به گفته تاریخ از بهترین مردم روزگار بوده اند فكر نمى كند؟
آیا سخن پیامبرانى كه بدون داشتن كوچك ترین نقطه ضعف سالها دعوت به حقّ كرده و بر مبناى حقّ عمل نمودند وتا پاى جان استقامت كردند و با آوردن خبرهایى از عالم دیگر و دلیل و معجزه هاى فراوان و در حالى كه میلیون ها نفر هم به سراغ آنان رفته و دعوتشان را از جان پذیرفتند، با همه اینها (بر فرض هم كه براى گروهى یقین پیدا نشود) آیا احتمال و شك هم در روح آنان بوجود نمى آورد؟
آیا انسان به مقدارى كه از گفته یك كودك خردسال در برابر احتمال سود و ضررى (به خصوص اگر سود و ضرر مهم و همیشگى باشد) عكس العمل نشان مى دهد، نباید در برابر فریاد انبیاى معصوم عكس العملى نشان دهد؟
بنابراین مقدار سود و ضرر و كمى و زیادى آن، در حركت و گرایش انسان بسیار مؤ ثّر است .
سود مؤمن رضاى خدا و بهشت جاودانه است، ضرر گناهكار قهر و دوزخ ابدى و همیشگى است، سود وضررى بس بزرگ كه حتّى در فكر ما نمى گنجد، بنابراین آیا ما نباید براى دفع آن ضررهاى بزرگ احتمالى و یا براى بدست آوردن آن نعمت هاى بى پایان احتمالى، گامى برداریم؟ گامى كه خروج از راه هوسهاى درونى و طاغوت هاى بیرونى وحركت در مسیر انبیا وكمال خود است.لینك ثابت   نویسنده : عروة الوثقی   نظرات ()

صفحات سایت