تبلیغات
:: امر به معروف و نهی از منکر - اثبات وجود معاد 4 ::

   آرشیو

   لینكدونی

   جستجو  در وبلاگ

برای جستجو در این صفحه کلمه ی مورد نظر را در کارد زیر وارد کنید.


   نظر سنجی

   لینك دوستان

براى اثبات هر وجود و موجودى سه شرط و مرحله لازم است :
الف: امكان شدن .  ب: دلائل وقوع .  ج: نبود مانع .

 

ج : نبود مانع 
بار دیگر متذكّر مى شویم كه براى معاد و امرى سه شرط لازم است : یكى امكان شدن و دیگرى علّت شدن كه این دو مرحله گذشت و اكنون نوبت شرط و مرحله رسید كه نبود مانع است كه براى معاد و زنده شدن هیچ مانعى نیست .
معمولا مانع براى قدرت هاى محدود است . فرض كنید ماشینى كه مجبور است روى فلان جاده حركت كند و چاره اى هم جز آن ندارد، وجود یك قطعه سنگ بزرگ در جادّه مى تواند مانع حركت آن باشد، امّا این سنگ براى پرنده اى كه مجبور نیست از یك جادّه خاصّى عبور كند، مانع نیست .
آرى، هر چه قدرت و علم بیشتر باشد كمتر چیزى مى تواند به عنوان مانع و مزاحم قرار گیرد، زیرا زنده شدن مردگان و جمع ذرّات پخش شده دو شرط دارد: یكى علم بى نهایت و دیگرى قدرت بى نهایت .
با علم بى نهایت الهى كه مى داند هر ذرّه اى از كجا و در كجا و در چه شرایطى است، چه مانعى مى توان فرض كرد؟ قَد عَلِمنا ما تَنقُص الاَرضَ مِنهم و عِندَنا كتابٌ حَفیظ(37) ما مى دانیم كه زمین چقدر مستهلك مى كند و نزد ما كتابى است كه همه خصوصیات در آن هست .
و باقدرت بى نهایتى كه مى تواند ذرّات پخش شده را یكجا جمع كند، مانعى قابل تصوّر نیست چنانكه قرآن حدود چهل مرتبه مى فرماید: اِنّ اللّه على كلّ شَى ءٍ قَدیر
همین الا ن خود ما از ذرّات خاك پخش شده هستیم، زیرا ما در همین دنیا از گندم فلان منطقه و برنج، سبزى و میوه منطقه دیگر تركیب شده و مدّتى به صورت نطفه پدر و پس از آن در رحم مادر قرار گرفته و سپس به دنیا آمدیم. آرى الا ن هم هر سلول بدن ما از یك منطقه اى از زمین است. همان قدرتى كه در این جهان از ذرات خاك هاى پخش شده ما را درست كرد، روز قیامت هم از ذرات پخش شده همان استخوان هاى پوسیده دوباره ما را زنده مى كند.
البتّه گاهى شیطان ما را به وسوسه مى اندازد كه این كار بسیار مشكلى است، امّا قرآن این وسوسه را با آیات متعدّدى نظیر اِنّ ذلِكَ على اللّهِ یَسیر(38) كه براى خداوند زنده كردن مردگان كار آسان و ساده اى است ، پاسخ داده است .
البتّه اشكال اصلى كار ما آن است كه ما قدرت و علم خدا را از روزنه دید خود نگاه مى كنیم و چون خود ما محدود هستیم ، نمى توانیم بى نهایت را تصوّر كنیم ، در سرتاسر داستان هاى قرآن این حقیقت به چشم مى خورد كه خداوند مى خواهد فكر ما را از انحصار این چهار چوب مادّى بیرون كند و لذا اگر مى گوید: ما به زن بى شوهرى به نام مریم نوزاد دادیم (39)
اگر مى گوید: ما به نوزاد در گهواره قدرت سخن گفتن دادیم (40)
اگر مى گوید: ما توسّط پرندگانى به نام ابابیل ، فیل سواران را نابود كردیم (41)
اگر مى گوید: با زدن یك عصا، دوازده چشمه آب از سنگها بیرون آوردیم (42)
اگر مى گوید: ما با نَفَس حضرت عیسى علیه السّلام مردگان را زنده كردیم (43)
اگر مى گوید: ما به زكریاى پیرمرد و همسر نازاى او فرزندى به نام یحیى دادیم (44)
واگر مى گوید: ما موسى را در دامن خودِ فرعون تربیت كردیم (45)
و صدها نمونه دیگر، همه و همه به خاطر آن است كه چشم انداز فكر انسان از چهارچوب آنچه با او در شبانه روز ماءنوس شده وسیع تر گردد و كمى هم به ماوراى طبیعت بیندیشد، چنانكه سفارش به تلاوت قرآن براى تذكّر و مرور این قبیل خاطرات است . آرى ، ما باید با كمال احترامى كه به قوانین حاكم بر طبیعت مى نهیم ، هرگز فكر خود را در چهارچوب آنان محدود نكنیم و بدانیم كه خداوند هر چه را بخواهد همان مى شود.
كوتاه سخن آنكه در برابر قدرت نامتناهى و علم بى نهایت الهى ، هیچ مانعى قابل فرض نیست .

------------------------------------------------------------------------------------

 37. سوره ق، آیه 4  /  38. سوره عنكبوت، آیه 19؛ ق، آیه 44 و تغابن، آیه 7  /  39. سوره مریم، آیه 20  /  40. سوره مریم، آیه 30  /  41. سوره فیل، آیه 4  /  42. سوره بقره، آیه 60  /  43. سوره مائده، آیه 110  /  44. سوره هود، آیه 72  /  45. سوره قصص، آیه 9 منبع: كتاب معاد استاد قرائتىلینك ثابت   نویسنده : عروة الوثقی   نظرات ()

صفحات سایت