تبلیغات
:: امر به معروف و نهی از منکر - پاسخ سه شبهه با یک ضربه! ::

   آرشیو

   لینكدونی

   جستجو  در وبلاگ

برای جستجو در این صفحه کلمه ی مورد نظر را در کارد زیر وارد کنید.


   نظر سنجی

   لینك دوستان

شبهه اول آنكه شیطان در آتش جهنم معذّب خواهد شد، در صورتیكه شیطان از آتش خلق شده و چگونه ممكن است بواسطه آتش ‍ عذاب شود؟

 

شبهه دوم آنكه خدا را نمى توان دید و حال اینكه خداوند موجود است و چیزیكه هستى و وجود داشت چگونه ممكن است دیده نشود؟

 

شبهه سوم آنكه فاعل و بجا آورنده اعمال، خود بنى آدم اند، در صورتیكه اعمال بندگان به موجب شواهد از جانب خداست نه از ناحیه بندگان.

 

پاسخ: بهلول با یک ضربه! به هر سه تای این شبهات پاسخ می دهد!

 

روزى بهلول از مجلس درس ابوحنیفه گذر مى كرد او را مشغول تدریس دید و شنید كه ابوحنیفه مى گفت: حضرت صادق علیه السلام مطالبى می گوید كه من آنها را نمى پسندم.

اول آنكه شیطان در آتش جهنم معذّب خواهد شد، در صورتیكه شیطان از آتش خلق شده و چگونه ممكن است بواسطه آتش ‍ عذاب شود؟

دوم آنكه خدا را نمى توان دید و حال اینكه خداوند موجود است و چیزیكه هستى و وجود داشت چگونه ممكن است دیده نشود؟

سوم آنكه فاعل و بجا آورنده اعمال، خود بنى آدمند در صورتیكه اعمال بندگان به موجب شواهد از جانب خداست نه از ناحیه بندگان.

بهلول همین كه این كلمات را شنید كلوخى برداشت و به سوى ابوحنیفه پرت كرده و گریخت اتفاقاً كلوخ بر پیشانى ابوحنیفه رسید و پیشانیش را كوفته و آزرده نمود ابوحنیفه و شاگردانش از عقب بهلول رفتند و او را گرفته پیش خلیفه بردند.

بهلول پرسید: از طرف من به شما چه ستمى شده است؟ ابوحنیفه گفت: كلوخى كه پرت كردى، سرم را آزرده است. بهلول پرسید: آیا می توانى آن درد را نشان بدهى؟

ابوحنیفه جواب داد: مگر درد را مى توان نشان داد؟

بهلول گفت اگر به حقیقت دردى در سر تو موجود است، چرا از نشان دادن آن عاجزى؟  آیا تو خود نمى گفتى هر چه هستى دارد قابل دیدن است؟ (بنابراین بسیاری از حقایق وجود دارند که قابل دیدن نیستند) در ثانی، مگر تو از خاك آفریده نشده اى و عقیده ندارى كه هیچ چیز به هم جنس خود عذاب نمى شود و آزرده نمى گردد؟ آن كلوخ هم از خاك بود، پس بنا به عقیده تو من تو را نیازرده ام. از اینها گذشته مگر تو در مسجد نمی گفتى هر چه از بندگان صادر شود، در حقیقت فاعل خداوند است و بنده را تقصیر نیست؟ پس این كلوخ هم از طرف خداوند بر سر تو وارد شده و مرا تقصیرى نیست!
ابوحنیفه فهمید كه بهلول با یك كلوخ سه غلط و اشتباه او را فاش كرد.

در این هنگام هارون الرشید خندید و او را مرخص نمود.

 

منبع: داستانها و پندها جلد 1، به نقل از روضات الجنات و شجره طوبىلینك ثابت   نویسنده : عروة الوثقی   نظرات ()

صفحات سایت